Over GentLevert

Leveren van goederen, anders bekeken

Gent is een geweldige stad om te wonen, te werken, te studeren, te winkelen… . Daarover zijn steeds meer mensen het met ons eens. Jaar na jaar groeit de stad en dat is een goede zaak. Jammer genoeg is er ook een keerzijde: de groei heeft een grote impact op onze mobiliteit en dus ook op de leefbaarheid van Gent.

Lees meer

Principes van GentLevert

Aan de basis van stadsdistributieplatform GentLevert liggen een aantal fundamentele principes.

Lees meer 

Hoe werkt GentLevert?

GentLevert wil innovatieve concepten voor het leveren en ophalen van goeden in de binnenstad van Gent stimuleren. De uitwerking van het concept is tweeledig, namelijk op basis van pilootprojecten én afstemming en conceptontwikkeling op niveau van een overlegplatform

Partners en oplossingen 

Stad Gent selecteerde een aantal logistieke partners, projecten en diensten om de nieuwe manier van stadsdistributie op gang te trappen. Niet alle goederenstromen of noden van de markt zullen van bij het begin gecoverd worden.  

Lees meer

Bescheiden start, grote ambities

Het omdenken van de hele logistieke keten vraagt inzicht en tijd. Met GentLevert wordt een stevige aanzet gegeven om de stadsdistributie in Gent structureel aan te pakken en slimmer, efficiënter en duurzamer te laten verlopen.

GentLevert is een initiatief dat streeft naar multimodale oplossingen voor goederendistributie in en rond Gent. We gaan van start met een beperkt aantal logistieke partners, projecten en diensten. Op basis van de analyse van de resultaten en de inbreng via het overlegplatform, bekijken we ook andere logistieke oplossingen zoals bijvoorbeeld transport via het water. Zo zullen in de toekomst bijkomende partners aangetrokken en aanvullende projecten opgestart worden.

vzw Stadsdistributieplatform Gent

GentLevert is een initiatief van de vzw Stadsdistributieplatform Gent. Het SDP Gent werd opgericht op 28 maart 2017; de oprichtingsakte vindt u hier.